Witaj u Twojego Administratora!

O nas

Jesteśmy młodą, prężną i rzetelną firmą, która zatrudnia doświadczony personel zarówno po stronie administracji jak i księgowości. Nasi pracownicy administrowali wcześniej Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Warszawy i okolic.

Księgowość Państwa Wspólnoty będzie prowadzona przez wysoko wykwalifikowaną specjalistkę w dziedzinie rachunkowości. Pracujemy na systemie księgowym e-kartoteka. Jest to najbardziej rozpowszechniony w Polsce system księgowania dla Wspólnot Mieszkaniowych. Gwarantujemy czytelność i jawność rozliczeń finansowych oraz możliwość indywidualnego wglądu w stan konta swojego lokalu.

Za każdą nieruchomość odpowiada przydzielony Administrator, którego obowiązkiem jest m.in. kontrola pracy firm wykonujących usługi w obrębie Państwa nieruchomości (takich jak: sprzątanie, pielęgnacja zieleni, wywóz nieczystości, konserwacja budynku) oraz przyjmowanie i realizacja Państwa zgłoszeń dotyczących nieruchomości wspólnej. Zapewniamy kompleksową obsługę. Łatwo dostosowujemy się do specyfiki każdej nieruchomości oraz do oczekiwań klientów. Dbamy o interesy i bezpieczeństwo mieszkańców.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządcy nieruchomości. Współpracujemy z Kancelarią Prawną, która zna problematykę prawną związaną z funkcjonowaniem Wspólnot, jak i w windykowaniu należności.

Naszym głównym celem jest stworzenie wspólnie z Państwem wyjątkowego miejsca do życia oraz zapewnienie poczucia bezpiecznej i profesjonalnej opieki! Dołącz do grona zadowolonych Klientów!

oferta

Administracja

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz wykazu właścicieli lokali
 • Przygotowanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki), utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości- obsługa zawartych umów oraz kontrola ich realizacji
 • Przygotowywanie materiałów na Roczne Zebranie Właścicieli
 • Reprezentacja, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty, wobec organów administracji państwowej i samorządowej, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego,
 • Dokonywanie odczytów liczników w części wspólnej nieruchomości
 • Nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków
 • Kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji i elementów budynku
 • Organizacja przeglądów budowlanych i technicznych wymaganych prawem budowlanym i innymi szczegółowymi przepisami

Księgowość

 

 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
 • Obsługa bankowa
 • Przeprowadzanie rozliczeń podatkowych oraz nadzór nad opłacaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych ba pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie funduszu remontowego
 • Nadzór nad terminowością wpłat
 • Zapewnienie wglądu do internetowej Strefy Klienta
 • Przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości w terminie do końca następnego miesiąca
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Udostępnienie kontaktu telefonicznego i e-mailowego z księgowością

strefa mieszkańca

Dzięki systemowi e-kartoteka można:

 • stale monitorować swoje rozrachunki ze wspólnotą mieszkaniową,
 • sprawdzić swoje saldo, rozliczenie mediów,
 • zapoznać się z istotnymi informacjami i dokumentami, dotyczącymi twojej wspólnoty mieszkaniowej.

kontakt

NIP: 1251434682       |       REGON: 386367425

NIP: 1251434682
REGON: 386367425

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest: Zamieszkajmy Konrad Kuryłek, ul. Władysława Reymonta 15, 05-091 Ząbki, Polska, NIP: 1251434682, REGON: 386367425

Copyright © 2020-2022 – zamieszkajMY

Designed by A BRAND NEW studio